Cách Hiển thị Shortcode ở mô tả chuyên mục, tag, widget và bất cứ đâu wordpress

Cách Hiển thị Shortcode ở mô tả chuyên mục, tag, widget và bất cứ đâu wordpress

Việc hỗ trợ hiển thị shortcode ở phần mô tả chuyên mục bài viết, mô tả tag, widget hay nhiều vị trí khác không phải theme wordpress nào cũng hỗ trợ, và rất ít theme hỗ trợ hiển thị nội dung shortcode ở những vị trí này, đa phần bạn phải tự thêm vào các dòng lệnh. Hướng dẫn Cách Hiển thị Shortcode ở mô tả chuyên mục, tag, widget và nhiều vị trí khác trên wordpress như sau.

Cách Hiển thị Shortcode ở mô tả chuyên mục, tag, widget và bất cứ đâu wordpress

Cách làm đơn giản là chèn các lệnh sau vào file functions.php của theme bạn đang dùng

Hiển thị shortcode ở Text Widgets

Để làm cho shortcode hoạt động trong Widgets của WordPress bạn cần thêm đoạn mã này vào file functions.php của WordPress

add_filter( 'widget_text', 'shortcode_unautop');

add_filter( 'widget_text', 'do_shortcode');

Hiển thị shortcode ở Template Files

Để sử dụng vào trong theme của bạn, bạn thêm đoạn mã sau vào chỗ cần hiển thị

<?php do_shortcode('[foo]'); ?>

Bạn thay [foo] bằng shortcode mà bạn đang cần hiển thị nhé.

Hiển thị shortcode ở Comments

Để khung bình luận của WordPress cũng sử dụng được chức năng này, bạn thêm vào functions.php như sau

add_filter( 'comment_text', 'shortcode_unautop');

add_filter( 'comment_text', 'do_shortcode' );

Làm tương tự đối với trích dẫn, mô tả của tác giả, chuyên mục, tags:

Hiển thị shortcode ở tóm tắt bài viết (Excerpts)

add_filter( 'the_excerpt', 'shortcode_unautop');

add_filter( 'the_excerpt', 'do_shortcode');

Hiển thị shortcode ở mô tả chuyên mục, tag, thuộc tính (Category, Tag, and Taxonomy Descriptions)

add_filter( 'term_description', 'shortcode_unautop');

add_filter( 'term_description', 'do_shortcode' );

Hiển thị shortcode ở mục User Descriptions

<php $userdata = get_userdata($user_id); echo do_shortcode($userdata->description); ?>

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mua Hosting giá ưu đãi nhất hôm nay, không thể rẻ hơn! MUA NGAY